Giá 1 lần điều trị là bao nhiêu?
Giá mỗi lần điều trị

từ 90 €*

Với 90 Euro chúng tôi tính cho một hình xăm nhỏ. Cứ càng nhiều Dots thì số tiền sẽ cao. Mỗi tiệm thu hoàn toàn độc lập và giá cả có thể thay đổi.

Giá kiểm tra khả năng tương thích

70 €

Để an toàn, trước mỗi lần điều trị chúng tôi đều thực hiện kiểm tra khả năng tương thích và bạn có thể nhìn thấy gay mầu mực xăm được loại bỏ tốt như nào.

Trong buổi tư vấn bạn sẽ có đầy đủ các thông tin cũng như chích xác giá tiền của bạn.

Ở đây bạn có thể thấy nhiều kích thước hình xăm khác nhau, số lượng DOTS đó là cần thiết để mình đánh giá trước được tổng giá thành.

Đồng thời bạn cũng được xem sơ qua phương pháp xóa xăm của chúng tôi.

Hình xăm lớn
  • Kích thước 15 x 5 cm
xăm chữ
  • Kích thước 8 x 5 cm
Hình xăm lớn nhiều màu
  • Kích thước 15 x 25 cm