Impressum

Nhà cung cấp của trang web này là www.skinial.com và tất cả cái tên miền phụ liên quan như: www.skinial.de , ch.skinial.com, at.skinial.com vv…. Theo điều luật §6 TDG và §6 mục 1 MDStV, cũng như i. S. v. § 6 mục 2 S. 1 MDStV.

Skinial ® TNHH

CEO: Klaus G. Böde

Địa chỉ: Rathenauplatz 2-8, D- 60313 Frankfurt

Điện Thoại: +49 69 92 88 48 66

Fax: + 49 69 21 99 81 37

Mail: info@skinial.com

TAX: DE 813 163 941

Mã đăng ký số: HRB 88670 Tòa án Frankfurt am Main

Thương hiệu và nhãn hiệu Skinial ® chỉ được sử dụng khi được cho phép trên văn bản. Thương hiệu được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới. Tất cả văn bản và hình ảnh trên trang web này phải tuân theo luật bản quyền và các luật khác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nước Đức. Thương hiệu và nhãn hiệu không được sử dụng nhằm mục đích thương mại, phân phối hoặc trong một hình thức đã sửa đổi trên các trang web khác, hoặc sử dụng nhằm mục đích quảng cáo khác, hoặc sử dụng nhằm mục đích buôn bán nào khác. Việc in lại hoặc phổ biến một phần đều bị cấm. Lạm dụng điều đó là tội hình sự và sẽ bị truy tố. Tuy nhiên các lượt tải xuống và bản sao của các trang này được phép sử dụng trong phạm vi cá nhân.

Trách nhiệm:

Trách nhiệm đối với nội dung:

Nội dung của các trang này được tạo ra với sự cẩn trọng tối đa. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn về tính chính xác, đầy đủ và tính cập nhật của nội dung. Là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi phải chịu trách nhiệm theo § 7 1 TMG cho nội dung riêng trên các trang này theo luật pháp. Tuy nhiên. theo §§ 8-10 TMG, chúng tôi trên cương vị nhà cung cấp dịch vụ không có trách nhiệm theo dõi thông tin lạ được truyền đến hoặc lưu trữ, không có trách nhiệm điều tra những trường hợp có dấu hiệu hoạt động phi pháp. Trách nhiệm xóa bỏ hoặc chặn việc sử dụng các thông tin theo pháp luật nói chung không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý về việc này chỉ có thể hình thành kể từ thời điểm chúng tôi nhận thức được một sự vi phạm cụ thể. Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ xóa nội dung ngay lập tức.

Trách nhiệm với các liên kết:

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài mà chúng tôi không thể kiểm soát nội dung. Vì vậy chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của họ. Trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết luôn thuộc về các nhà cung cấp hoặc người vận hành các trang web. Các trang web liên kết đã được kiểm tra tại thời điểm kết nối, xem có khả năng có việc vi phạm pháp luật hay không. Tại thời điểm liên kết, chúng tôi không nhận thấy nội dung bất hợp pháp nào. Tuy nhiên, việc kiểm soát thường trực các trang liên kết, trong khi không có bằng chứng cụ thể về việc vi phạm pháp luật, là không hợp lý. Sau khi nhận thức được việc vi phạm, chúng tôi sẽ ngay lập tức loại bỏ những liên kết như vậy.